China International Import Export

Please find the English translation below.

In november 2019 werd de 2e China International Import Expo (in dit artikel verder CIIE genoemd) in Shanghai gehouden. In totaal namen 181 landen, regio’s of internationale organisaties deel aan de Expo en droegen meer dan 3.800 bedrijven bij aan de zakelijke beurs. Bovendien hadden meer dan 500.000 binnenlandse en buitenlandse professionals zich geregistreerd om deel te nemen aan de tentoonstelling en de Expo te bezoeken.

Tijdens CIIE in 2019 hadden meer dan 20 Nederlandse bedrijven zoals Koninklijke Philips N.V. en Signify hun aanwezigheid getoond aan het grote publiek tijdens dit evenement. Als medeorganisator van CIIE voor de regio Nederland organiseerde GIA samen met de gemeente Den Haag het Dutch Enterprise Pavilion om het Nederlandse bedrijfsleven in de spotlight te zetten. In het paviljoen vertegenwoordigde bedrijven de Nederlandse geavanceerde industrie zoals technologie en apparatuur, Nederlands eten & drinken, culturele & creatieve producten en handel in dienstverlening. Met het Dutch Enterprise Pavilion hebben deze bedrijven hun prachtige producten en diensten kunnen presenteren aan het publiek van CIIE.

Het was voor het eerst dat veel Nederlandse bedrijven in China deelnamen aan een Expo. CIIE bood de Nederlandse exposanten een effectief communicatieplatform om de Chinese markt te betreden en te penetreren, waardoor ze verdere toegang konden krijgen tot verschillende industrieën in China en hun sociale netwerken en verkoopkanalen konden ontwikkelen.

Volgens de feedback van de Nederlandse exposanten was deelname aan de CIIE een groot voordeel voor de branding van hun producten en diensten en bracht meer naamsbekendheid voor het publiek. Gezien de succesvolle uitkomst van de tweede editie van CIIE hebben veel Nederlandse exposanten aangegeven dat ze dit jaar van 5 t/m 10 november 2020 graag opnieuw deel te nemen aan de derde Expo.

Dat brengt ons bij dit jaar, de registratie voor de zakelijke CIIE 2020-tentoonstelling is nu geopend. GIA heet de Nederlandse bedrijven en instellingen van harte welkom om zich in te schrijven voor de Expo. GIA is de officiële Nederlandse agent van CIIE en u zal helpen bij de registratie en consultatie.

Inschrijfduur: van 1 januari 2020 tot 30 april 2020

Registratie contactpersoon: GIA Trade & Exhibition Centre, Den Haag, Nederland, bel 0708209190 of e-mail naar events@giacentre.com

Aanvragers: Bedrijven (instellingen) ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Nederland

Kijk voor meer informatie over CIIE op hun website hier.

Vriendelijke herinnering: CIIE 2020 accepteert alleen wettelijk geregistreerde bedrijven in Nederland; alleen producten of diensten die buiten de Volksrepubliek China zijn geproduceerd, worden weergegeven.

English Translation:

In November 2019, the 2nd China International Import Expo (further referred to as CIIE in this article) was successfully held in Shanghai, China. A grand total of 181 countries, regions or international organizations participated in the Expo and more than 3,800 companies contributed to the business exhibition. Furthermore, over 500,000 domestic and overseas professionals had registered to participate in the exhibition and visit the Expo.

At CIIE in 2019, more than 20 Dutch companies such as Koninklijke Philips N.V. and Signify, had shown their presence to the massive audiences at the event. As the co-organizer of CIIE for the region of the Netherlands, GIA organized the Dutch Enterprise Pavilion together with the Municipality of The Hague to shine a light on Dutch businesses. The companies represented in the pavilion came from the Dutch advanced industries such as high technology and equipment, Dutch food & beverage, cultural & creative products and trade in service. With the Dutch Enterprise Pavilion, these companies have been able to showcase their wonderful products and services to the audiences at CIIE.

It was the very first time for many Dutch companies to exhibit in China. CIIE provided the Dutch exhibitors an effective communication platform to enter and penetrate the Chinese market, allowing them to gain further access to various industries in China and develop their social networks and sales channels.

According to the feedback from the Dutch exhibitors, participating in the CIIE was a great benefit to the branding of the company’s products and services and increase the public awareness. In view of the successful outcome of the Second CIIE, many Dutch exhibitors stated that they will continue to participate in the third Expo this year on November 5th through the 10th 2020.

Which brings us to this year, the registration channel for the 2020 CIIE business exhibition is open now. GIA sincerely welcomes the Dutch companies and institution to register in the Expo. GIA is the official Dutch agent of CIIE, which will assist you with the registration and consultation.

Registration time: From January 1, 2020 to April 30, 2020

Registration contact: GIA Trade & Exhibition Centre, The Hague, Netherlands, please call 0708209190 or email to events@giacentre.com

Applicants: Companies (institutions) registered in Chamber of Commerce of the Netherlands

For more information about CIIE, please visit ciie.nl

Kind reminder: The 2020 CIIE will only accept legally registered corporations in the Netherlands; only products or services produced outside the People’s Republic of China will be displayed.