Uw privacy is belangrijk
aan ons……

Inleiding

Jiahe Shengde Investment Holdings B.V. (verder te noemen “GIA Trade & Exhibition Centre”), streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. GIA Trade & Exhibition Centre houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is GIA Trade & Exhibition Centre, De Werf 11, 2544 EH Den Haag. Naast deze eisen is er de Telecomwet, die op 5 juni 2012 is gewijzigd. Eén van de wijzigingen verplicht websitehouders om aan bezoekers van de website toestemming te vragen voor het gebruik van zogenoemde cookies. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook GIAcentre.com maakt gebruik van cookies.

Gebruik van Cookies door GIA Trade & Exhibition Centre

Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestandjes) die op uw computer worden achtergelaten als u een webpagina bezoekt. Dit gebeurt onder andere wanneer u zich op uw persoonlijke omgeving van GIAcentre.com bevindt.
De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan.

Waarom gebruikt GIA Trade & Exhibition Centre Cookies?

Op de website van GIA Trade & Exhibition Centre worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren.
Cookies zorgen ervoor dat Giacentre.nl beter werkt. Door cookies te gebruiken om informatie te verzamelen over haar klanten, kan GIA Trade & Exhibition Centre:

  1. Verder kan GIA Trade & Exhibition Centre cookies gebruiken om gerichte service-informatie aan te bieden over de producten van GIA Trade & Exhibition Centre en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Tevens kan dit worden ingezet voor gerichte marketingactiviteiten.
  2. GIA Trade & Exhibition Centre gebruikt cookies ook om uw website ervaring te optimaliseren door aanpassingen te maken gebaseerd op inzage in uw surf/klikgedrag op GIAcentre.com en door inzage te krijgen in fouten die een pagina (kan) bevat(ten).

Om dit te kunnen doen maakt GIA Trade & Exhibition Centre ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Websites van GIA Trade & Exhibition Centre die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door GIA Trade & Exhibition Centre zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

GIA Trade & Exhibition Centre en andere websites

Op de sites van GIA Trade & Exhibition Centre kunt u een aantal hyperlinks aan naar andere websites aan treffen. GIA Trade & Exhibition Centre kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens

GIA Trade & Exhibition Centre legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, een abonnement neemt op een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met GIA Trade & Exhibition Centre. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses.
GIA Trade & Exhibition Centre gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van GIA Trade & Exhibition Centre op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een beurs, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van GIA Trade & Exhibition Centre. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door GIA Trade & Exhibition Centre of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door GIA Trade & Exhibition Centre zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u
zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: JiaHeShengde Investment Holdings B.V., t.n.v. E-mailmarketing, De Werf 11, 2544EH Den Haag.

Inzage en correctie van uw gegevens

GIA Trade & Exhibition Centre biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van o.a. uw persoonlijke (profiel) pagina. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

Wijzigingen

GIA Trade & Exhibition Centre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van GIA Trade & Exhibition Centre.